Onafhankelijke commissie

De klachtencommissie is onafhankelijk. Zo mogen medewerkers van de corporaties geen lid zijn van de klachtencommissie.

De klachtencommissie moet zich aan het klachtenreglement houden, maar is vrij in de manier waarop zij klachten behandeld en adviezen uitbrengt aan het bestuur van de corporatie.
 

Deelnemers
 • Twinta
 • ons huis
 • Sint Joseph
 • de goede woning
 • beter wonen
 • Viverion
 • Wonen Delden
 • Welbions
 • Stichting Jongeren Huisvesting Twente
 • domijn
 • Mijande wonen
 • De Woonplaats
 • Reggewonen
 • wbowonen